نوشتارها

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی دو بار در غزلیات خود ذکری از تبریز کرده بار اول در غزل معروف: اگر چه باده فرح بخش و باد گل...

بیشتر

معصومه اصغری فیروز سالاری

شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند .سرمه چشم از غبار کفش میهمان میکند شهرتبریز است کوی دلبران ساربانا بار بگشا زاشتران شهر تبریز است و مشکین مرز...

بیشتر

معصومه اصغری فیروز سالاری

دانش از تبریز و حسن از گرج خیزد حبذا شهری که دارد دین و دانش توامان کی گمان کردم که در یک جا تواند گشت جمع دانش تبریزیان...

بیشتر

معصومه اصغری فیروز سالاری

هر آنکس که چو من آشنای تبریز است به هرکجا که رود در هوای تبریز است کجا روم به تفرج که روح عاشق من اسیر این همه لطف...

بیشتر

معصومه اصغری فیروز سالاری

بود محال مرا داشتن امید محال به عالمی‌که نباشد همیشه در یک حال از آن زمان که جهان بود حال زین سان بود جهان بگردد لیک نگردد این...

بیشتر

معصومه اصغری فیروز سالاری

روز اولی که وارد شهر تبریز شدم رو هیچ موقع فراموش نمیکنم...قدم به قدم شهر برایم بوی غربت داشت..تنهایی های زیادی رو متحمل شدم..در حقیقت...

بیشتر

معصومه اصغری فیروز سالاری

همسرم سال ها با وجود اینکه اتومبیل شخصی داشتیم رانندگی نمیکرد... ولی وقتی تعریف شهر کندوان در اطراف تبریز را شنیدیم بر خلاف میل باطنی...

بیشتر

معصومه اصغری فیروز سالاری

معذرت گفته و به خاقان فرستاده. حاشا که من از وصل به هجران آیم سوی سقر از روضۀ رضوان آیم بر هشت بهشت دوزخی بگزینیم؟ تبریز رها کنم به...

بیشتر

معصومه اصغری فیروز سالاری

ستارخان نوشته بود: من هیچ وقت گریه نمیکنم چون اگه اشک میریختم آذربایجان شکست میخورد و اگر آذربایجان شکست میخورد ایران زمین میخورد …اما تو مشروطه دو...

بیشتر

محمد پورداداش شهرک

حاشا که من از وصل به هجران آیم سوی سقر از روضۀ رضوان آیم بر هشت بهشت دوزخی بگزینیم؟ تبریز رها کنم به شروان آیم؟...

بیشتر

صفوره فتحی نوساله

ساربانا بار بگشا زاشتران شهر تبریز است و کوی دلبران شعشع عرشی است این تبریز را فرّ فردوسی است این پالیز را هر زمانی موج روح انگیز جان از فراز...

بیشتر

فرناز پورداداش

صائب از خاک پاک تبریز است هست سعدی گر از گل شیراز ز حسن طبع تو صائب که در ترقی باد بلند نام شد از جمله شهرها تبریز...

بیشتر

عالیه حسن پور

تبریز مرا راحت جان خواهد بود پیوسته مرا ورد زبان خواهدبود تادرنشکنم آب چرنداب وگجیل سرخاب زچشم من روان خواهدبود...

بیشتر

سعید خدایی

دخترم..پاره تنم...بعد از ازدواج سرنوشت طوری براش رقم خورد که زندگی مشترک را با یک پسر پاک تبریزی شروع کرد منتهی دور از من.... هر...

بیشتر

گلزار محمودزاده

بود محال مرا داشتن امید محال به عالمی‌که نباشد همیشه در یک حال از آن زمان که جهان بود حال زین سان بود جهان بگردد لیک نگردد این...

بیشتر

سجاد سالاری

دانش از تبریز و حسن از گرج خیزد حبذا شهری که دارد دین و دانش توامان کی گمان کردم که در یک جا تواند گشت جمع دانش تبریزیان...

بیشتر

فرزاد متقی فر

با سلام من توی تبریز متولد شدم و این یک افتخار بزرگی برای من هست...

بیشتر

جعفر پورداداش

بود محال مرا داشتن امید محال به عالمی‌ که نباشد همیشه در یک حال از آن زمان که جهان بود حال زین سان بود جهان بگردد لیک نگردد...

بیشتر

فاطمه پورداداش شهرک

هر آنکس که چو من آشنای تبریز است به هرکجا که رود در هوای تبریز است کجا روم به تفرج که روح عاشق من اسیر این همه لطف...

بیشتر

حسین پالوایه

نبود شهر در آفاق خوشتر از تبریز به ایمنی و به مال و به نیکویی و جمال ز ناز و نوش همه خلق بود نوشانوش ز خلق و...

بیشتر

Rogayeh Mohammadnejhadfakhri

شهر تبریز است و پیــر روزگار شهر تبریز این بهشت ماندگار شـــــهر تبریز این دیـــــار بی مثال خوار و کوچک گشتنش باشد محال سرزمین صائب و شمس این دیار سرزمیـــــن...

بیشتر

حسن پورداداش

بیست سال پیش که بچه بودم برای تعطیلات نوروز تصمیم گرفتیم که به تفریح در منطقه ی آذربایجان بپردازیم. در راه تبریز و در گردنه...

بیشتر

محمدرضا گنج دانش

تبریز! روزهای خوب، دلچسب، شیرین پنج تا دوست ۱۸ ساله که هرروز و هر لحظه با هم هستن، قرار شده یه اردوی سه روزه برن، یه...

بیشتر

اکبر حیدری

آبراهام ولنتاین ویلیام جکسون، استاد دانشگاه کلمبیا به مدت چهل سال به تدریس زبان‌های هند و ایرانی پرداخت و بعد از مسافرتی طولانی در سال...

بیشتر

رحیم قربانی فرخزاد