شعر شاعر معروف تبریز جناب شهریار در وصف شهر تبریز

شعر شاعر معروف تبریز جناب شهریار در وصف شهر تبریز

شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند

.سرمه چشم از غبار کفش میهمان میکند

شهرتبریز است کوی دلبران

ساربانا بار بگشا زاشتران

شهر تبریز است و مشکین مرز و بوم

مهد شمس و کعبه ملای روم

کاورانا خوش فرود آی و درآی

ای بتار قلب ما بسته در آی

شهر ما امشب چراغان می کند

آفتاب چرخ مهمان می کند

شب کجا و میهمان آفتاب


  • تعداد لایک : 724
  • تعداد کامنت : ۰

معصومه اصغری فیروز سالاری