خاطره حکیم خاقانی شروانی زمان سکون در تبریز موقع بازگشت از سفر به مکه

خاطره حکیم خاقانی شروانی زمان سکون در تبریز موقع بازگشت از سفر به مکه

معذرت گفته و به خاقان فرستاده.

حاشا که من از وصل به هجران آیم

سوی سقر از روضۀ رضوان آیم

بر هشت بهشت دوزخی بگزینیم؟

تبریز رها کنم به شروان آیم؟


  • تعداد لایک : 705
  • تعداد کامنت : ۰

معصومه اصغری فیروز سالاری