دخترم و تبریز

دخترم و تبریز

دخترم..پاره تنم...بعد از ازدواج سرنوشت طوری براش رقم خورد که زندگی مشترک را با یک پسر پاک تبریزی شروع کرد منتهی دور از من.... هر لحظه اش سرشار از عشق بود منتهی دور از من.... کاری خوب در شهر تبریز آغاز کرد منتهی دور از من...

از روزی که دخترم متولد شد آرزوی موفقیت و خوشبختی اش را از ته قلبم داشتم منتهی در کنار خودم....

روزگار همه آرزوهایم را در ارتباط با نازنین دخترم برایم به ارمغان آورد منتهی با کیلومترها فاصله.....

دخترم را دوست دارم


  • تعداد لایک : 566
  • تعداد کامنت : ۰

گلزار محمودزاده