شعر

شعر

تا به تبریزم دو چیزم حاصل است

نیم نان و آب مهران رود و بس


  • تعداد لایک : 34
  • تعداد کامنت : ۰

محمدرضا مهرانه رودی