تیم تراکتور اذربایجان

تیم تراکتور اذربایجان

تیم تراکتور مثل خود شهر تبریز دوست داشتنی و پرطرفدار است و به غیر از خود تبریز و شهروندان تبریزی در کل کشور ایران و حتی کشورهای ترک زبان طرفدار دارد و طرفداران این تیم با نام پرشورها لقب گرفته اند که نشان از پرطرفدارترین تیم ایران است به امید کسب مقام های قهرمانی در شأن مردم تبریز و نام اذربایجان،،یل یاتار طوفان یاتار یاتماز تراکتور پرچمی


  • تعداد لایک : 33
  • تعداد کامنت : ۰

محمدرضا مهرانه رودی