شهر تبریز است و پیــر روزگار

شهر تبریز است و پیــر روزگار

شهر تبریز است و پیــر روزگار

شهر تبریز این بهشت ماندگار

شـــــهر تبریز این دیـــــار بی مثال

خوار و کوچک گشتنش باشد محال

سرزمین صائب و شمس این دیار

سرزمیـــــن و آرمـــان شـــــهریار

شهر ستارخان سالار زمین

شهر مردان و زنان اهل دین


  • تعداد لایک : 411
  • تعداد کامنت : ۰

حسن پورداداش