سفر

سفر

یکی از اقواممان که از اصفهان عزیز مهمان ما بودند و ما سعی کردیم به آنها مسافرت تبریز خوش بگذرد و مثل اینکه چنین هم شده بود بعد از مسافرتشان همیشه از شهر زیبای تبریز و مخصوصا بازار تبریز و ائل گلی تعریف میکنند و برای سایر اقوام و همشهریهایشان هم پیشنهاد میکنند که به شهر زیبای تبریز مسافرتی داشته باشند


  • تعداد لایک : 25
  • تعداد کامنت : ۰

محمدرضا مهرانه رودی