دلتنگی

دلتنگی

صدایت کردم از ژرفهای یک گل یاس

به لحن آبیه نمناک باران

نمیدانم شنیدی برنگشتی

و یا اینبار نشنیدی و رفتی


  • تعداد لایک : 136
  • تعداد کامنت : ۰

سمیرا فخیم مرادی