حسین شهریار

حسین شهریار

شهریار در سرودن گونه‌های دگرسان شعر فارسی مانند قصیده،مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی - نیز چیره‌دست بوده‌است. اما بیشتر از دیگر گونه‌ها در غزل شهره بود و از جمله غزل‌های معروف او می‌توان به «علی ای همای رحمت» و «آمدی جانم به قربانت» اشاره کرد. شهریار نسبت به علی بن ابی‌طالب ارادتی ویژه داشت و همچنین شیفتگی بسیاری نسبت به حافظ داشته‌است.


  • تعداد لایک : 24
  • تعداد کامنت : ۰

مینا درویش