شعر در وصف تبریز

شعر در وصف تبریز

شهر تبریز است و پیر روزگار

شهر تبریز این بهشت ماندگار

شهر تبریز این دیار بی مثال

خوار و کوچک گشتنش باشد محال

سرزمین صائب و شمس این دیار

سرزمین و آرمان شهریار

شهر ستارخان سالار زمین

شهر مردان و زنان اهل دین.....


  • تعداد لایک : 64
  • تعداد کامنت : ۰

مهدی مرادپور