تبریز کوی دلبران

تبریز کوی دلبران

ساربانا بار بگشا زاشتران

شهر تبریز است و کوی دلبران

شعشع عرشی است این تبریز را

فرّ فردوسی است این پالیز را

هر زمانی موج روح انگیز جان

از فراز عرش بر تبریزیان


  • تعداد لایک : 90
  • تعداد کامنت : ۰

سعید رحمتی