دانش تبریزیان

دانش تبریزیان

دانش از تبریز و حسن از گرج خیزد

حبذا شهری که دارد دین و دانش توامان

کی گمان کردم که در یک جا تواند گشت جمع

دانش تبریزیان با حسن گرجستانیان

حسن گرجستانیان را مایه از مریم بود

دانش تبریزیان از شمس دین دارد نشان


  • تعداد لایک : 536
  • تعداد کامنت : ۰

فرزاد متقی فر