برگشتن به خانه

برگشتن به خانه

سلام

هر کجا باشی دور از خانه دور از شهرت.

باز گشتن به شهرت یعنی تبریز یکی از شیرین ترین خاطرات است که همیشه تو دفتر خاطرات زندگیت حک میشه.


  • تعداد لایک : 62
  • تعداد کامنت : ۰

بهرنگ حبیبی