مولانا همام تبریزی

مولانا همام تبریزی

تبریز نگو هر آنچه آنجاست نکوست

مغزاند همه مپندار تو ایشان را پوست

با طبع مخالفان موافق نشود

هرگز نشود فرشته با دیوان دوست


  • تعداد لایک : 1
  • تعداد کامنت : ۰

ثنا ذوالفقاری