تبریز خوب

تبریز خوب

راه افتادیم به سمت تبریز حدود ۱۲ ساعت در راه بودیم تا به تبریز برسیم وقتی که به تبریز رسیدیم خیلی خسته بودیم به خانه عمه ام رفتیم شب را آنجا ماندیم و فردا صبح به کندوان رفتیم خیلی جای قشنگی بود پر از خانه های گلی و سنگین بود آن‌جا که مقداری عسل خریدیم و با سرشیر تبریز خوردیم و برای ناهار به خانه عمه ام بازگشتیم استراحتی کردیم و بعد به موزه عصر آهن رفتیم خسته شدیم به خانه عمه ام بازگشتیم فردا صبح به پارک ایلگلی رفتیم و به شهر بازی ایل گلی رفتیم شب شد به خانه عمه ام بازگشتیم و فردا صبح به سمت تهران رفتیم.


  • تعداد لایک : 1
  • تعداد کامنت : ۰

آريا امندي